แผ่นกรองอากาศ Zeolite Filter/Cold Catalyst Filter สำหรับ MAP450

  • ฟอกอากาศสองขั้นตอนในแผ่นเดียว
  • Zeolite Filter
  • ไส้กรองอากาศชั้นที่ 4 ของเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450
  • Zeolite Filter ดูดซับสารเคมี และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มีอยู่ในแก๊สหุงต้ม สี ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  • Cold Catalyst Filter
  • ไส้กรองอากาศชั้นที่ 5 ของเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450
  • Cold Catalyst Filter มีคุณสมบัติช่วยดูดซับสารอินทรีย์ ระเหยง่าย (VOCs) โดยเฉพาะฟอลมาลดิไฮด์ แอมโมเนีย

หรือ สั่งซื้อเลยได้ทาง...

แผ่นกรองอากาศ Zeolite Filter/Cold Catalyst Filter สำหรับ MAP450

ไส้กรองอากาศชั้นที่ 4 และ 5 ของเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450

Zeolite Filter/Cold Catalyst Filter 1pc

สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าอื่นๆ ที่ผู้คนให้ความสนใจ...