เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

คุณภาพเกินราคา เย็นเร็ว เย็นเงียบ ประหยัดไฟ