เครื่องปรับอากาศแบบตั้ง/แขวน

คุณภาพเกินราคา เย็นเร็ว เย็นเงียบ ประหยัดไฟ