วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ มิตซูต้า