Client Air Purifier

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศ MCA150s

ขอขอบคุณ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจิ สั่งซื้อ เครื่องฟอกอากาศรถยนต์ รุ่น MCA150s

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้ทำการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450 จำนวน 145 เครื่อง สำหรับจัดวางในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับอากาศบริสุทธิ์ ช่วยเสริมสร้างสมาธิในการเรียน