ประวัติบริษัท มิตซูต้า

บริษัท มิตซูต้า (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 เพื่อทำการพัฒนา ผลิต และทำตลาดเครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ทั้งขนาดเล็ก สำหรับบ้านพักอาศัยไปจนถึงขนาดใหญ่สำหรับเชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักถึงคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของมิตซูต้าอิเล็คทริค ทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักการดังนี้