กรองอากาศ 8 ขั้นตอน สะอาดจัด บริสุทธิ์หมดจด

มั่นใจได้ว่าอากาศในบริเวณจะสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง เพราะขั้นตอนการกรองอากาศทั้ง 8 ขั้นตอน ถูกออกแบบมาให้กรองได้ตั้งแต่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ ไปจนถึงฆ่าเชื้อโรค และแบคทีเรียในอากาศ