Month: June 2019

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้ทำการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450 จำนวน 145 เครื่อง สำหรับจัดวางในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับอากาศบริสุทธิ์ ช่วยเสริมสร้างสมาธิในการเรียน