ขอขอบคุณลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐฯ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัท มิตซูต้า (ประเทศไทย) จำกัด