โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้ทำการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450 จำนวน 145 เครื่อง สำหรับจัดวางในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับอากาศบริสุทธิ์ ช่วยเสริมสร้างสมาธิในการเรียน

บทความอื่นๆ...

Blog

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด ผู้สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด ผู้สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้า ให้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Blog

Iconic Dental Clinic

Iconic Dental Clinic เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศมิตซูต้า รุ่น MAP65

0