โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้ทำการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมิตซูต้ารุ่น MAP450 จำนวน 145 เครื่อง สำหรับจัดวางในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับอากาศบริสุทธิ์ ช่วยเสริมสร้างสมาธิในการเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *