พัดลมไอเย็นมิตซูต้าแบบเคลื่อนที่

"เย็นจัด ประหยัดไฟ"

ประหยัดค่าไฟได้มากกว่าแอร์ถึง 10 เท่า!

แสดงผลทั้งหมด 13 ชิ้น