พัดลมไอเย็นมิตซูต้าแบบเคลื่อนที่

"นวัตกรรมความเย็นรูปแบบใหม่"

ประหยัดค่าไฟได้มากกว่าแอร์ถึง 10 เท่า!

แสดงผลทั้งหมด 13 ชิ้น

เพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่คุณรัก

มิตซูต้า มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

© 2018 All rights reserved by MITSUTA Thailand